Google Adsense

2018年6月25日星期一

【2018俄罗斯世界杯】E,F组第2轮成绩


1轮成绩

17/06/2018 哥斯达黎加   0 : 1  塞尔维亚
17/06/2018 巴西  1 : 1  瑞士


2轮成绩
22/06/2018 巴西  2 : 0  哥斯达黎加

22/06/2018 塞尔维亚  1 : 2 瑞士
1轮成绩

17/06/2018 德国    0 : 1   墨西哥
18/06/2018 瑞典  1 : 0   韩国


2轮成绩
23/06/2018 韩国  1 : 2    墨西哥

23/06/2018 德国  2 : 1  瑞典

资料转自网络


*F组是超级死亡组,所有的队伍还有机会出线。

可以预见第3轮赛事会是很激烈。


下来对决形势

27/06/2018 韩国 VS 德国

*德国胜,和或败就要看另一场赛果。
*韩国胜就要看另一场赛果,和或败就出局。


27/06/2018 墨西哥 VS 瑞典 

*墨西哥胜或和就出线,败就要看另一场赛果。
*瑞典胜,和或败就要看另一场赛果。没有评论:

发表评论