Google Adsense

2016年2月6日星期六

[转载]世最篇~巴西工人發現“史上最大蛇”

2016-02-04 13:48


巴西建築工人日前在炸開山洞時,驚動一隻10公尺長、1公尺寬的森蚺出洞;該蛇可能是人類至今發現最大的蛇。

  •                                                                                   (圖:網絡照)

Youtube視頻上顯示森蚺的屍體被搬到羅里上,工人稱該蛇有10公尺長、1公尺寬,並重達400公斤。

這批工人是在建築巴西貝盧蒙蒂大壩時發現該蛇。該蛇在他們炸開山洞時冒出,嚇壞在場的工人。(星洲網)

资料来源:: http://news.sinchew.com.my/node/464662#sthash.pJRg2vLu.dpuf没有评论:

发表评论